Obecnie każdy przedsiębiorca wie, jak dużą rolę odgrywa sprawny system monitoringu. Wśród jego licznych zalet można wyróżnić:

 • natychmiastową interwencję w razie sygnału alarmowego
 • korzystną cenę, w postaci miesięcznego abonamentu

ELEMENTY SYSTEMU MONITOROWANIA

1. Lokalne systemy alarmowe reagujące na negatywne zdarzenia i sygnalizujące:

 • napad lub konieczność udzielenia pomocy medycznej,
 • włamanie,
 • sabotaż,
 • pożar

2. Nadajniki radiowe lub modemy telefoniczne, zapewniające transmisje danych o zdarzeniach w obiektach.

3. Centralna stacja monitorowania ESOM 2000 działająca w systemie GSM i po łączach komutowanych.

4. Stacja monitorowania KOBRA 2000, umożliwiająca monitorowanie obiektów drogą radiową. Bez ingerencji użytkownika, śledzi następujące parametry:

 • brak zasilania sieci,
 • sprawność akumulatorów,
 • łączność pomiędzy użytkownikiem, a stacją zbiorczą,
 • na życzenie użytkownika: czas załączenia i wyłączenia systemu.

5. Służby dyspozytorskie analizujące sygnały monitoringu systemu alarmowego decydujące w ramach systemu, współpracuje ze służbami mundurowymi.

6. Załogi natychmiastowej reakcji – Służby podejmujące interwencje, odpierające zamachy, ujmujące sprawców zdarzeń i wykonujące inne zadania związane z zabezpieczeniem obiektów.

Patrole interwencyjne zawsze wyposażone są:

 • w środki bezpośredniego przymusu
 • łączność radiową,
 • urządzenia zapewniające łączność.

Wykorzystujemy własną, przyznaną przez PAR częstotliwości i telefonię komórkową. Umowę na monitoring systemu alarmowego możesz podpisać na dogodny dla siebie czas. Opłata miesięczna obejmuje monitoring,oraz wyjazdy grup interwencyjnych. Ceny zależą od wartości chronionego mienia.

W ramach usług naszej firmy, możesz zdecydować się na:

 • Monitoring po łączu ethernetowym
 • Monitoring po łączach GSM/GPRS
 • Monitoring radiowy
 • Monitoring po łączu komutowanym

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – doradzamy najlepsze rozwiązania. Aktualnie monitorujemy blisko 300 obiektów różnego typu.

Usługę monitoringu realizujemy w mieście Zielona Góra i okolicach. Zapraszamy do współpracy!