Ochrona fizyczna osób i mienia to kwestia, do której podchodzimy starannie i kompleksowo. Rozpoczynamy od zaznajomienia się z charakterystyką danego obiektu, produkcją, działalnością i ewentualnymi zagrożeniami. Wykonujemy opracowania planów ochrony, wraz ze szczegółowymi zadaniami dla wyznaczonych posterunków oraz ich załóg. Pracownicy ochrony wybierani są według kryteriów, które dają pełną gwarancję niezawodności w realizacji powierzonych obowiązków.

MotorolaGłówną kontrolę nad naszymi zadaniami sprawują kierownicy ochrony obiektów, do których należą między innymi kontrola, nadzór i weryfikacja zadań powierzonych przez naszego klienta. Icomklienta. Pracownicy Votum wyposażeni są w oznakowaną odzież służbową oraz identyfikatory. Kontaktują się wykorzystując łączność radiową (Motorola), dającą gwarancję niezawodnego połączenia z dyżurnym CMA i grupami interwencyjnymi naszej agencji ochrony.

Nasza agencja ochrony rekrutuje swoich pracowników według ściśle określonych kryteriów. Każdorazowo pod uwagę bierzmy następujące detale:

 • obywatelstwo polskie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • niekaralność – aktualny wyciąg z rejestru skazanych
 • udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 • kwalifikacja pracownika ochrony fizycznej / jeżeli istnieje taka potrzeba
 • aktualne badania lekarskie
 • wymagana kultura osobista,  stanowczość, dyspozycyjność

Każdy z naszych pracowników jest osobą wykwalifikowaną i spełniającą szczegółowe wymagania. Praca pracownika ochrony odbywa się w systemie dwuzmianowym.

Actice guard votumochronaNaszym pracownikom zapewniamy wszelkie, niezbędne do wykonywania obowiązków elementy garderoby oraz urządzenia, w tym:

 • sorty mundurowe (ubiór militarny, cywilny) stosownie do pory roku i  specyfiki realizowanych zadań
 • identyfikatory
 • radiotelefony
 • środki bezpośredniego przymusu
 • system kontroli pracowników

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI W VOTUM

Pracownicy naszej firmy wyposażeni są w radiotelefony amerykańskiej firmy ICOM, które są pod ciągłą kontrolą naszego centrum dyspozytorskiego. Dzięki sprawnej łączności, pracownik ochrony ma szansę na:

 • porozumiewanie się ze współpracownikami,
 • porozumiewanie się z centrum dyspozytorskim,
 • porozumiewanie się z patrolami interwencyjnymi.

KONTROLA NAD SŁUŻBĄ PRACOWNIKÓW

Pracownicy ochrony w naszej firmie podlegają bezpośrednio kierownikowi zmiany oraz kierownikowi nadzoru. Kierownik odpowiada za właściwy stan bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów, kontrolując wykonywanie obowiązków podwładnych. Nieprawidłowości ujawnione podczas służby natychmiast zgłaszane są do centrum dyspozytorskiego czynnego przez całą dobę.

Nadzór nad realizowanymi zleceniami wykonujemy trzema sposobami:

1. Pracownik pełniący służbę w chronionym obiekcie ma obowiązek zgłaszać się według określonego algorytmu do czynnego całodobowo Centrum Dyspozytorskiego. Dyspozytor Dyżurny prowadzi rejestrację ochrony obiektów w książce służby. Każdy brak zgłoszenia meldunku o sytuacji w obiekcie jest ujawniony, zaś Dyspozytor zobowiązany jest do wyjaśnień. W sytuacjach wyjątkowych, dyspozytor wysyła do obiektu patrol interwencyjny.

2. Obiekt należy do określonego rejonu nadzorowanego przez kierownika nadzoru. Kierownik jest zobowiązany do kontroli pracy personelu o różnych porach. Każda kontrola jest odnotowywana w naszym dzienniku raportów służbowych. Kierownik jest do dyspozycji całodobowo, dysponując jednocześnie radiotelefonem i telefonem komórkowym.

3. Zmotoryzowane patrole kontrolne, dokonujące kontroli posterunków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NASZEGO PRACOWNIKA OCHRONY:

 • ochrona przed włamaniem do obiektów,
 • ochrona przed uszkodzeniem wyposażenia w obiektach,
 • zapobieganie wstępowi osób pod wpływem środków odurzających,
 • niewpuszczanie na teren obiektu akwizytorów, lub osób wzbudzających niepokój,
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek,
 • prowadzenie ewidencji kluczy,
 • sprawdzanie zabezpieczeń technicznych w pomieszczeniach (zamki, kłódki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy)
 • patrol terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
 • obsługa telewizji przemysłowej i systemów bezpieczeństwa,
 • zwracanie uwagi na podejrzane torby i paczki, mogące zawierać ładunek wybuchowy,
 • łączność między pracownikami ochrony, bazą, grupami interwencyjnymi,
 • zamykanie/otwieranie obiektów o określonych godzinach,
 • intensyfikacja działań ochronnych w godzinach nocnych,
 • prowadzenie księgi służby,
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników kontrahentów o zdarzeniach na terenie obiektów,
 • inne obowiązki, ustalone zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Ochrona fizyczna mienia to usługa, którą świadczymy w następujących miastach: Zielona Góra, Żary, Nowa Sól, Słubice, Skwierzyna, Gorzów wielkopolski, Międzyrzecz, Sulechów, Żagań.

Agencja Votum posiada status zakładu pracy chronionej. Firmy podejmujące z nami współpracę nabywają uprawnienia do zniżki comiesięcznych wpłat na PFRON. Ulga wynosi około 50% ceny netto usługi.