Zespoły natychmiastowego reagowania (grupy interwencyjne)Do grup interwencyjnych zatrudniani są kwalifikowani, wyposażeni w broń palną, wyszkoleni pracownicy ochrony. Pracownicy wyróżniają się szybkim, zdecydowanym działaniem.

Grupy interwencyjne i działania bezpośrednie

W razie sygnału alarmowego z powodu napadu, włamania, pożaru, zalania itp., grupy interwencyjne natychmiast podejmują działania. Wszystko dzięki lokalizacji załóg interwencyjnych jak najbliżej obiektów chronionych. Wiemy, że szybka grupa interwencyjna to gwarancja sukcesu, dlatego czas dojazdu na interwencję jest niezwykle krótki tak, by zapewnić efektywność działań. W skład naszej oferty wchodzi również patrol motocyklowy.

Efektywność naszych akcji to zasługa wielu czynników, takich jak:

Do standardów zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór i szkolenie pracowników,
  • Najnowocześniejsze zaplecze techniczne, w tym niezawodne samochody i motocykle,
  • Współpraca ze Policją i Strażą Miejską,
  • Samochody patrolowe wyposażone w system łączności radiowej/GSM umożliwiający kontakt z Dyżurnym Centrum Monitorowania alarmów.

Skorzystaj z usług patroli interwencyjnych w miastach takich jak Bydgoszcz i Zielona Góra, zapewniając maksimum bezpieczeństwa swoim obiektom.